PATTY GARNI accommodation open from 19.04.2021

Funpark, Donovaly HD

955 m n. m.

Nová hoľa – PANORAMA HD

1350 m n. m.

Nová hoľa – dojazd HD

950 m n. m.

Nová Hoľa

1350 m n. m.

Zahradište Donovaly

917 m n. m.

Nová Hola, Donovaly HD

917 m n. m.

Panorama, Zahradiste HD

917 m n. m.

Ľadová plocha, HD

950 m n. m.